www.label-badania.pl

LABEL
Dariusz Foryś
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71
tel.: +48 71 352 87 02

 Badania wyrobów w zakresie dyrektyw LVD i EMC

    Polska z dniem 1 maja 2004 r uzyskała pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Ważnym obszarem objętym dostosowywaniem prawa jest swobodny przepływ towarów, a tym samym usunięcie różnic w zakresie normalizacji i oceny zgodności. Jednym z najistotniejszych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest pełne dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego, w tym również w zakresie objętym tzw. dyrektywami Nowego Podejścia nakazującymi umieszczanie na wyrobach przemysłowych oznakowania CE.

    Zachęcamy Państwa do współpracy z firmą LABEL. Nasi liczni klienci mogli się już przekonać o naszych kompetencjach w dziedzinie normalizacji i oceny zgodności wyrobów. Naszych przyszłych klientów informujemy, że specjalizujemy się w badaniach w zakresie dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podejmujemy się również wszelkich innych działań mających stanowić podstawę do wystawiania przez producentów lub importerów Deklaracji Zgodności i umieszczania na wyrobach oznakowania CE (np. kompletowanie niezbędnej dokumentacji).

Zapewniamy:

szybkie przeprowadzanie badań pełnych, zakończone wydaniem raportu,

szybką i fachową pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla wystawienia Deklaracji Zgodności,

wystawianie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z dyrektywą ("Świadectwo Zgodności"),

wykonywanie badań niepełnych (rutynowych),

wykonywanie badań okresowych,

wykonywanie badań nietypowych,

wydawanie opinii,

niskie koszty usług,

pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem znaku "B" oraz "TÜV",

serwis informacyjny dotyczący aktualnych uregulowań prawnych związanych z dopuszczeniem wyrobów do sprzedaży.


Służymy Państwu pomocą na każdym etapie działań mających na celu umieszczenie na wyrobie oznakowania

Gwrantujemy wysoką jakość i konkurencyjne ceny usług.
Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.przewiń na górę