www.label-badania.pl

LABEL s.c.
Dariusz Foryś, Bogusław Strzała
51-126 Wrocław, ul. Milicka 71
tel.: +48 71 352 87 02

Firma LABEL s.c. działa w obszarze oceny zgodności wyrobów na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2003 r. (Dz.U.02.166.1360 ze zm.).

Firma nasza posiada wysokokwalifikowaną kadrę, legitymującą się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej, jak również praktyczną znajomością przeprowadzania oceny wyrobów. Wiarygodność i dokładność badań jest ściśle związana z posiadanym przez laboratorium wyposażeniem pomiarowym i badawczym.

Specjalizujemy się w badaniach oraz wszelkich innych działaniach mających stanowić podstawę do wystawiania przez producentów Deklaracji Zgodności i umieszczania na wyrobach oznakowania CE.

Od wielu lat świadczymy usługi w zakresie pomiaru przestrzennego rozkładu temperatur w piecach. Posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie. Oferujemy wielokanałową rejestrację temperatur zarówno w obrębie wsadu, jak i w wybranych punktach komory urządzenia. Wykonujemy także pomiary zgodnie z wytycznymi normy AMS 2750D.

Laboratorium LABEL wykonuje badania w zakresie dyrektyw LVD i EMC. Nasze pomiary mają na celu sprawdzenie zgodności z normami zharmonizowanymi urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz sprzętu oświetleniowego.

Zespół analityczny pomaga naszym klientom (producentom, importerom) w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wprowadzenia wyrobów na rynek.

Zespół pomiarów temperatur świadczy usługi w zakresie wielokanałowej rejestracji rozkładu temperatur w piecach.